Werkwijze

In een notendop: altijd op maat, kleine groep, praktijkgericht, nooit te lang, flexibel, plezier.

Samen

Samen met de opdrachtgever wordt de opleidingsbehoefte in kaart gebracht en wordt de cursus samengesteld. Samen bekijken we welk cursusmateriaal het best gebruikt kan worden. Het is ook mogelijk maatwerk te ontwikkelen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de cursisten.

Vandaag leren is morgen kunnen

Het is belangrijk dat het geleerde snel in praktijk kan worden gebracht. Daarom moet de cursus en de gebruikte voorbeelden/oefeningen nauw aansluiten bij de dagelijkse praktijk van de cursist. Ook moet de sfeer tijdens de cursus er een zijn van wederzijds vertrouwen en respect.

Aandacht

Door te werken in kleine groepen is maximaal effect en efficiency mogelijk. Iedereen komt volledig aan bod met individuele vragen en praktijksituaties.

Cursuslocatie

Cursussen vinden plaats op locatie van de opdrachtgever. Ook is het mogelijk om samen een geschikte cursuslocatie te zoeken buiten het bedrijf. Cursisten hoeven niet te reizen, wat tijd en kosten bespaart.

Cursustijden

Een standaarddagdeel duurt 3 uur (met een kwartiertje pauze halverwege). De cursus kan worden verdeeld over een aantal weken, met één dagdeel per week. Ook kan worden gekozen om de cursus te geven in hele dagen. Ook avonden zijn mogelijk. Begin- en eindtijd worden onderling afgesproken.

Plezier

Het is belangrijk dat cursisten de cursus als prettig ervaren. Dit verhoogt het leerrendement.