Producten

In een notendop: Office pakketten, ECDL, bedrijfsapplicaties, cursusontwikkeling.

Microsoft-Office

Ik verzorg cursussen voor eindgebruikers op basis- en gevorderden niveau op het gebied van kantoorautomatisering, met name de Office pakketten. De cursusgroepen zijn altijd klein (maximaal 8 cursisten, bij voorkeur 6 cursisten).

Cursussen:

Microsoft Windows

Microsoft Word basis en gevorderden

Microsoft Excel basis en gevorderden

Microsoft PowerPoint , wellicht uitgebreid met presentatietechnieken

Microsoft Access

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Outlook

Microsoft OneNote

Microsoft Teams

Ook bedrijfsafspraken die te maken hebben met het werken in OneDrive of SharePoint omgeving kunnen in de cursus behandeld worden.

ECDL en ECDL advanced

“ECDL Nederland levert examens in computervaardigheden. Hiermee bevordert ze de computerkennis en verhoogt ze het kennisniveau van IT. ECDL Nederland biedt de volgende producten aan: het ECDL (basis-computervaardigheden), ECDL Toets-it (speciaal voor Voortgezet Onderwijs) en ECDL Advanced. De Europese commissie beveelt het ECDL aan als het niveau dat iedere Europese burger vanaf 16 jaar zou moeten hebben. “De standaard trainingen die ik verzorg laat ik graag aansluiten bij de doelstellingen zoals die zijn omschreven in het ECDL. Het is dan altijd nog mogelijk om (zelfs later) een examen af te leggen. Sommigen willen immers hun kennis terugzien op een diploma, denk bijvoorbeeld aan mensen die gaan solliciteren, vaak na een re-integratietraject of na een omscholing.